مناسبتها
پیوندها

رو نمایی از خودرو آتش نشانی هیدروماتیک شرکت پتروشیمی زاگرس

سیستم ایمنی و آتش نشانی شرکت پتروشیمی زاگرس به خودرو آتش نشانی هیدروماتیک مجهز شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی زاگرس؛ اولین خودرو بوم دار هیدروماتیک کشور در شرکت پتروشیمی زاگرس با حضور مدیرعامل، رئیس مجتمع و جمعی از مدیران شرکت رونمایی و تست شد.
بنا بر این گزارش؛ این خودرو چند منظوره ساخت شرکت روزنباور کشور اتریش بوده و قابلیت پرتاب همزمان آب، فوم و پودر را دارا می باشد.
این خودرو متناسب با شرکتهای صنعتی طراحی شده و به دلیل داشتن بوم و قدرت پرتاب بالا  امکان خاموش کنندگی مخازن و سازه های مرتفع را دارا می باشد که  می توان از آن در جهت پشتیبانی از سایر شرکتهای منطقه عسلویه نیز استفاده نمود.
شایان ذکر است در پایان این رونمایی، مانور آتش نشانی بر روی مخازن ذخیره متانول این شرکت برگزار و عملکرد خودرو آتش نشانی مورد تأیید قرار گرفت.