فرم پرسشنامه اندازه‌گیری رضایت مشتریان (شش ماه دوم سال 1400)

خواهشمند است میزان رضایت خود را درخصوص موارد زیر مشخص نمایید. درصورت تمایل به توضیح بیشتر، پس از هر سوال محلی برای ارائه‌ی توضیحات بیشتر درنظر گرفته شده است.
*
نوع فعالیت تولیدی
به طور کلی شما قادر به جذب چه میزان متانول هستید؟
میزان رضایت شما از کیفیت محصول پتروشیمی زاگرس در هنگام تحویل؟ (ضریب اهمیت سوال: 5)
توضیح: فروش بر اساس ترم Ex-tank انجام می‌شود و براساس مقررات اینکوترمز (Incoterms) مسئولیت فروشنده در قبال محصول تا قبل از بارگیری در تانکر بوده و مسئولیت تهیه تانکر مناسب بر عهده مشتری است.

ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﯿﻢ ﻓﺮوش ؟ (ﺿﺮﯾﺐ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﻮال: 3)

میزان رضایت شما از در دسترس بودن تیم فروش در روزهای کاری؟ (ضریب اهمیت سوال: 3 )

میزان رضایت شما از سرعت رسیدگی تیم فروش به درخواستهای شما؟ (ضریب اهمیت سوال: 3)

میزان رضایت شما از زمانبندی صدور حواله توسط واحد فروش؟ (ضریب اهمیت سوال: 2 )
توضیح: لطفا زمان صدور حواله از زمان دریافت مدارک توسط پتروشیمی زاگرس از کارگزار بورس در نظر گرفته شود.
میزان رضایت شما از زمانبندی صدور تاییدیه‌ی امور مالی؟ (ضریب اهمیت سوال: 2)

میزان رضایت شما از زمان تحویل؟ (ضریب اهمیت سوال: 2 )

میزان رضایت شما از نحوه‌ی همکاری تیم تحویل محصول؟ (ضریب اهمیت سوال: 3 )

با توجه به اینکه نظرات شما پیرامون تأثیرات احتمالی زیست محیطی متانول موجب ارتقای دیدگاه پتروشیمی زاگرس در این زمینه می‌باشد، خواهشمند است نظر خود را در این خصوص یادداشت فرمایید.
هرگونه نقطه نظر و یا پیشنهادی درخصوص خدمات ارائه شده توسط شرکت پتروشیمی زاگرس، بدون شک کمک شایانی در راهبرد اهداف ما خواهد داشت. لذا خواهشمند است نظرات خود را یادداشت فرمایید.


آدرس دفتر مرکزی

  • تلفن: 02143000039     
  • فکس: 07737323207
  • ایمیل: info@zpcir.com
  • تهران-ونک-خیابان ونک-روبروی بوستان آفتاب-پلاک 170     

آدرس مجتمع

  • تلفن: 07737323330
  • فکس: 07737323207
  • ایمیل: info@zpcir.com
  • استان بوشهر-منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی(عسلویه)

شبکه های اجتماعی